مقاله


کد مقاله : 13991103261842

عنوان مقاله : بررسی اشعار مدحی و مراثی میرزا احمد متولی باشی

کلمات کلیدی : nnn

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 505

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا ضیا 1111111119E@yahoo.com استادیار کارشناسی
2 احمد حسینی کازرونی gh@yahoo.com - -
3 جعفر حمیدی fg@yahoo.com - -

چکیده مقاله

nnn