مقاله


کد مقاله : 13991103261843

عنوان مقاله : تأثیر ساختار زیبایی‌شناسانه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی بر تیمورنامه‌ی هاتفی جامی

کلمات کلیدی : n

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 480

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نیلوفر سادات عبدالهی ffm45ffgfsl@yahoo.com استادیار دانشجوی کارشناسی

چکیده مقاله

jj