مقاله


کد مقاله : 13991103261845

عنوان مقاله : شیوه های مناسب سازی داستان های اسطوره ای شاهنامه برای کودکان

کلمات کلیدی : kk

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 472

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه فرزین bm4m400@yahoo.com - -
2 محمود طاووسی jjkllnikjbk@gmail.com - -
3 مریم جلالی ggjkjljlkpp1@yahoo.com - -
4 مهدی ماحوزی gn59xo@gmail.com - -

چکیده مقاله

kk