مقاله


کد مقاله : 13991103261846

عنوان مقاله : استعاره مفهومی تجارت در برخی غزل‌های حافظ

کلمات کلیدی : jj

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 522

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه فقیه‌زاده ffggh3337@gmail.com - -
2 مهدی قائمی ff1067hjm@yahoo.com - -

چکیده مقاله

kk