مقاله


کد مقاله : 13991103261850

عنوان مقاله : بازتاب مدرنیسم درداستان‌های کوتاه تقی مدرسی

کلمات کلیدی : jj

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 488

فایل های مقاله : 1/87 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریبا ممبینی hkk47h@gmail.com - -
2 منصوره تدینی hgg33333@gmail.com - -
3 سیما منصوری sima888@gmail.com - -
4 مسعود پاکدل pahkwrr44@gmail.com - -

چکیده مقاله

kk