مقاله


کد مقاله : 14000205273171

عنوان مقاله : مقایسه‌ی مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصرامین‌پور

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 458

فایل های مقاله : 1/41 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود صادق زاده sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir دانشیار دکترا
2 طاهره تقوی شوازی taheretaghavi13@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پايداري در برابر بیگانگان و حفظ ارزش‌ها در بسياري از آثار شاعران كودك و نوجوان عصر انقلاب، بازتابي چشمگير داشت. قيصر امين‌پور و سلمان هراتي، دو شاعري هستند كه در حوزۀ‌ شعر کودک و نوجوان، علاوه بر اشعاري كه براي بزرگسالان مي‌سرودند، به مضامین پايداري نیز توجّهي عميق نشان دادند. در این جستار به شیوۀ توصیفی، تحلیلی و کمی به بررسی و مقایسۀ ویژگی‌ها و شیوه‌های بیان مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصر امین پور پرداخته‌ شده‌است. ابتدا به گرایش‌های دینی و انقلابی، شیوه‌ها و مختصات بیان مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان هر دو شاعر با ذکر نمونه‌هایی توجه شده و سپس اصلی‌ترین درون مایه‌ها و پیام‌های انقلابی و ارزشی آنان، همچون: مبارزه‌طلبی، دشمن‌ستیزی، بیداری‌آفرینی، اقتدار ملی، نوید پیروزی و شهادت‌طلبی مقایسه و ارزیابی و نتیجه‌گیری شده‌است.از بررسی ده نمونۀ شعر در اشعارکودک و نوجوان سلمان و قیصر مشخص شد که مفاهیم مبارزه‌طلبی، بیداری‌آفرینی و شهادت‌طلبی در آن‌ها از بسامد بیشتری برخوردار‌‌است.