مقاله


کد مقاله : 14000205273172

عنوان مقاله : بررسی افکار و اندیشه های میرزاده عشقی براساس وقایع روزگار او

نشریه شماره : 23 فصل پاییز 1399

مشاهده شده : 388

فایل های مقاله : 1/41 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محسن مهرابی mohsen_mehrabi70@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

بیان تأثیر اجتماع و محیط بر اندیشة شاعران و نویسندگان که از گذشته مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود در قرن حاضر پررنگ‌تر شد. در سال های پایان دورة قاجار که ایران در کشمکش و هرج و مرج به سر می‌برد و قوای بیگانه از سه جهت خاک وطن را اشغال کرده بودند، اتفاقات مهمی چون انقلاب مشروطه، قرارداد وثوق الدوله با انگلیس و جمهوری رضاخانی رخ می‌دهد. آشنایی با دیدگاه و اندیشه‌های نویسندگان خارج از کشور و نیز اجتماع و محیط متفاوت زندگی اروپاییان با ایران، توجه روشنفکران و تجددخواهان را به خود جلب می‌کند. در این سال‌ها، میرزادة عشقی به عنوان یک روزنامه نگار و شاعر انقلابی اندیشه‌های خود را در قالب شعر و نوشته بیان می‌کند، او ضمن دفاع از مشروطه‌خواهان، خواستار تغییر در قوانین و حذف سردمداران آن می‌شود؛ با جمهوری رضاخانی مخالفت کرده و از مخالفان اصلی قرارداد وثوق‌الدوله با انگلیس است. عدم آشنایی او با احزاب و جمعیت‌های سیاسی، سبب سطحی‌نگری و انتقاد بی‌نقشه و بدون هدف می‌شود که او را گاه در مقابل عامة مردم و نیز روحانیت قرار می‌دهد. این پژوهش بر پایه مستندات تاریخی و اندیشه‌های روشنفکران و مبارزان ایران به بیان دیدگاه‌های عشقی در مبارزه و شیوه مقاومت او می‌پردازد.