مقاله


کد مقاله : 14000319273775

عنوان مقاله : بررسی الهی‌نامه عطار با رویکرد غنایی

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 443

فایل های مقاله : 1/32 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عاطفه عزیزی daryaatefeh58@yahoo.com دانشجو دکترا
2 بتول فخر اسلام aziziatefeh124@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

فریدالدین ‌محمدبن ‌ابراهیم نیشابوری شاعر و عارف بزرگ در آثارش همچون الهی‌نامه و منطق الطیر به بیان مسائل عرفانی پرداخته است. این پیر طریقت و سالکِ طریق حق با گذر از هفت شهر عشق و بعد از تجربه عشق الهی و قرار گرفتن در پرتو محبت الهی با زبانی نرم و محبت‌آمیز، مخاطب خویش را با خود همراه می‌کند. عطار که خود عاشقی درد کشیده است، اشعارش از اشک و آتش و درد برخاسته است، او چون روانشناس و طبیبی حاذق این مسائل عرفانی را چنان عاشقانه بیان می‌کند تا ذهن شنونده پذیرای آن باشد. از آنجا که عطار نگاهی ویژه به عشق دارد، در بیان مطالبش از آن بسیار بهره جسته است و عشق پیرنگ اغلب حکایت‌ها و اشعار اوست. در این مقاله به الهی نامه با رویکرد غنایی پرداخته شده است. از لحاظ محتوایی و صوری مواردی چون مناجات‌ها، حکایت‌هایی با محتوای عاشقانه، حسرت و افسوس و تفکر خیامی، فخریه، حسرت بر گذشته و جوانی در این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است.‌