مقاله


کد مقاله : 14000425274251

عنوان مقاله : الگوی پیر در مکاشفات روحانی کتاب «کشف الأسرار فی مکاشفات الأنوار» روزبهان بقلی شیرازی

نشریه شماره : 25 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 480

فایل های مقاله : 2/93 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یلدا توللی yalda.tavallali@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 محمدعلی آتش‌سودا atshsowda@gmail.com دانشیار دکترا
3 سمیرا رستمی srostami152@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مقاله‌ی حاضر به بررسی چگونگی ظهور پیر و اشکال مختلف آن در کتاب کشف‌الأسرار و مکاشفات‌الأنوار نوشته‌ی روزبهان بقلی شیرازی عارف قرن ششم ه.ق اختصاص دارد. داستان‌های این کتاب در قالبی تمثیلی و با استفاده از عناصر اسطوره‌ای و روایات متون مقدس در ضمیر ناخودآگاه نویسنده پرورده شده و نهایتا در فضایی رمزآمیز برای بیان آموزه‌های عرفانی وی به‌کار رفته است. پیر یا راهنما یکی از شخصیت‌های بارز رمزی این کتاب است که روزبهان آن‌ را به اشکالی چون ظهور پیامبران و مرشدان و یا در هیأت موجودی که سالک را در مسیر سفر، ارشاد و هدایت می‌کند و او را به سرمنزل مقصود رهنمون می‌سازد، آفریده است. بنابر قرائن درون‌متنی این توصیفات همگی به منظور ایجاد فضایی تشرّف‌آمیز برای رودررویی «منِ» عارف یا سالک با خویشتن خود و اتّصال او با حقّ به کار رفته است.