مقاله


کد مقاله : 14000425274252

عنوان مقاله : اشارات به کبوتر و کبوتر بازي در شعر وحشي بافقي

نشریه شماره : 25 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 396

فایل های مقاله : 1/66 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین رضازاده m-mohammadzadeh@iau-ahar.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 رامین صادقی نژاد rsns1970@gmail.com استادیار دکترا
3 مریم محمدزاده ay_maryam@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

‌اشارات اجتماعي در شعر يک شاعر از بابت اطلاعات ارزشمندی که از شيو‌ه‌ی زندگي مردمانِ ارائه مي‌دهند، حائز اهميت است. اما به نظر می‌رسد بازتاب اين معلومات در شعر، صرفاً جنبة جامعه شناختي نداشته و شاعر براي آفرينش ادبي خود، ناگزير از طرح اين موضوعات است. سؤال اصلي اين پژوهش آن است که آيا يک شاعر، بدون پرداختن به مسائل اجتماعي عصر خويش مي‌تواند در تصويرسازي و مضمون پردازي ادبي مؤفق باشد؟ وحشي بافقي يکي از شاعران پر آوازۀ قرن دهم هجري است که از اين ظرفيت، بهره‌ی وافري برده و بسياري از مضامين و تصاوير ادبي خود را با استفاده از اين معلومات سروده است. نتيجه‌ی بررسي نشان مي‌دهد وحشي به واسطه‌ی آشنايي کافي که با خصوصيات و عادات و باورهاي عمومي و آييني در مورد کبوتر داشته، توانسته مضامين بکر و تصاوير پويايي در شعر خود بيآفريند. نتیجه‌ی تحقیق نشان می‌دهد که اصطلاحات و کنایات مرتبط با کبوتربازی جایگاه بزرگی در شعر وحشی دارد و علاوه بر آن وی نام برخی حیوانات مربوط به این سرگرمی عامیانه را نیز در شعر خود به کار برده است.