مقاله


کد مقاله : 14000425274253

عنوان مقاله : واکاوی «سبک زندگی» شخصیت های رمان «سهم من» بر اساس نظریه آلفرد آدلر

نشریه شماره : 25 فصل بهار 1400

مشاهده شده : 428

فایل های مقاله : 2/94 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعیده صمیمی saeedehsamimi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 پروانه عادل زاده adelzadehparvaneh@yahoo.com دانشیار دکترا
3 کامران پاشائی فخری pashaiekamran@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

آلفرد آدلر، مکتب روان‌شناسی فردنگر را بنیان نهاد. سبک زندگی، گسترش و پالایش مفهومی است که آدلر در تلاش برای یک هدف نهایی بیان می کند. این مفهوم بارزترین شاخصه ی نظریه شخصیتی پویای وی را به نمایش می‌گذارد. سبک زندگی، به عنوان هسته شخصیت، وحدت، فردیت، انسجام و ثبات کارکرد روان شناختی فرد را ایجاد می کند و شکل گیری ویژگی های منحصر فردی را توضیح می دهد که یک فرد خاص و نیز شکل زندگی وی را مشخص می‌کند، این امر نه تنها در بردارنده هدف اوست بلکه شامل خودپنداره، احساسات نسبت به دیگران و نگرش به دنیا نیز می شود. در این جستار، نگارنده بر آن است تا بازنمایی سبک زندگی شخصیت های رمان سهم من را بر اساس نظریه آدلر تبیین نماید. نتیجه پژوهش نشان می دهد که صنیعی در پرداخت شخصیت های این اثر حالات روحی آنان را به تصویر کشیده است. سه تصویر سلطه پذیر، سلطه جو و انزواطلب را که صنیعی به تصویر کشیده تداعی کننده تیپ های شخصیتی است که آلفرد آدلر در تئوری روان شناسی فردی به آنها پرداخته است. نگارنده با تطبیق نظریه روانکاوانه آدلر با رفتار شخصیت های سهم من به این نتیجه رسیده است که ریشه‌ی سبک زندگی عوامل نامساعد محیطی در دوران کودکی و دو عامل اثر گذار در این امر یعنی نازپرودگی و طرد و نادیده گرفتن می باشد که به عقده‌ی حقارت در شخصیت ها منجر شده و هرکدام متناسب با روحیه خود، سلطه پذیری، سلطه جوی و انزواطلبی را برای شکل گیری شخصیت و سبک زندگی خود برگزیده اند.