جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000205273169 بررسی و تحلیل ظرفیّت های دراماتیک در داستان نبرد یازده رخ شاهنامه فردوسی
محمّدرضا جمالی
حمیدرضا سلیمانیان
محمود فیروزی مقدم
عباس خیرآبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)