مقاله


کد مقاله : 13980318190001

عنوان مقاله : تطبيق داستان خسرو و شيرين فردوسي با موازين داستان‌نويسي جديد

کلمات کلیدی : hh

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 780

فایل های مقاله : 1/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود پاکدل m-ba55zgir@azad.ac.ir استادیار دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

hhh