جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980318190000 بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو
ابوالقاسم امیراحمدی
علی عشقی سردهی
الهام بادلو
2 13980318190001 تطبيق داستان خسرو و شيرين فردوسي با موازين داستان‌نويسي جديد
مسعود پاکدل
3 13980318190004 انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
سکینه مرادی
4 13991103261840 بازتاب باورهای عامه در فرهادنامه
سودا خورشیدی
عاتکه رسمی
رحمان مشتاق مهر
5 13991103261849 خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس نظریه‌‌ی استعاره‌ی مفهومی در سبک‌شناسی شناختی
ابراهیم محبی
مظاهر نیکخواه
محمد حکیم آذر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)