مقاله


کد مقاله : 13980318190004

عنوان مقاله : انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی

کلمات کلیدی : hh

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 730

فایل های مقاله : 1/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سکینه مرادی ..00@yahoo.com دانشیار دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

hh