مقاله


کد مقاله : 13980318190005

عنوان مقاله : تحلیل بلاغی رباعی «جامی است که...» همراه با نقدی بر مقاله‌ی «کوزه‌گر عقل‌آفرین»

کلمات کلیدی : gg

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 769

فایل های مقاله : 1/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هوشنگ مرادی .12.@yahoo.com استادیار کارشناسی ارشد
2 محمدمهدی ترابیخواه جهرمی 67..@yahoo.com استادیار کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

gg