جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980318190005 تحلیل بلاغی رباعی «جامی است که...» همراه با نقدی بر مقاله‌ی «کوزه‌گر عقل‌آفرین»
هوشنگ مرادی
محمدمهدی ترابیخواه جهرمی
2 14020930285594 بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر
فاطمه بهار
وجیهه ترکمانی باراندوز
کورس کریم پسندی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)