جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990202236689 فهم غلط از قضا و قدر الهی در غزلیات سعدی
علی دارابی
فرح نیازکار
مرتضی جعفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)