جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14010128285367 آشنایی‎زدایی در ساختار منظومه ی وامق و عذرای عصر صفوی با رویکرد فرمالیسم
شهربانو بابایی
رضا فرصتی جویباری
ناهید اکبری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)