جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14010128285369 خاستگاه اندیشه ی شاعران بختیاری در «نوروز و نوگل» آرمان راکیان
محبوبه خراسانی
الله کرم عباسی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)