جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14020301285525 تحلیل و بررسی اصالت روایات اساطیری مربوط به بهمن در بهمن نامه و انطباق آن‌ها با روایت شاهنامۀ فردوسی و سایر متون منظوم حماسی
مریم آیین
حمید طبسی
نعمت اصفهانی عمران
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)