جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14030126285644 بررسی اصول راهبردی مدیریت در فنون جنگ آوری و رزم آوری در آثار ادبی تاریخی دوره هجوم مغولان به ایران بر اساس کتاب تاریخ جهانگشا
محمد انصاری فر
مهیار علوی مقدم
حمیدرضا سلیمانیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)