جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14010128285364 تحلیل عاطفه در داستان «شوهر عزیز من» فریبا کلهر
معصومه ابراهیمی هژیر
رضا صادقی شهپر
مرتضی رزاق پور -نویسنده مسئول
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)