جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14020301285526 تحلیل سبک جامعه‌شناختی اشعار حمید مصدق بر اساس مبنای نقد تکوینی
علیرضا تایوغ
نجیبه هنرور
فرهاد فلاحت خواه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)