جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14030126285650 بررسی متنی تحلیل سوره قیامت بر اساس فرانقش بینافردی نظریه ی نقش گرای نظام مند هلیدی
یوسف نظری
اسماعیل جدیدی
آمنه زارع
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)