جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990202236684 پیوند میان جدل باختین با جدال به عنوان یکی از عناصر داستان در "سنگ صبور"
فاطمه ادراکی
هادی دهقانی یزدلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)