جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000205273176 بررسی موسیقی تکرار آوایی در جناس اشتقاق و شبه اشتقاق و رابطه ی آن‌‌ها با تکرار واژگانی
سید حسین مصطفوی
اسداله جعفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)