جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14020301285527 شوریده به روایت شعر بررسی ساختار زبانی و هنری در شعر شوریده شیرازی
مرتضی جعفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)