جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14020301285531 کارکرد ضمیرهای شناور در شعر حافظ (با نگاهی به آراء عبدالقاهر جرجانی)
مریم فیاضی
فرهاد طهماسبی
بابک فرزانه
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)