جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000205273175 بازبینی رکن و زحاف فاعلن در بحور منسرح و بسیط
ابوذر مرادی شهدادی
محمدرضا اکرمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)