جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14020301285532 تحلیل فرایندها در گفتمان ایدئولوژیک فتوت‌نامۀ نجم‌الدین زرکوب (دیدگاه نقش‌گرا)
داود قنبری
نرگس اسکویی
عزیز حجاجی کهجوق
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)