جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000205273168 بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر اساس نظریه ی عشق رابرت جی استرنبرگ
فاطمه بهار چتنی
کورس کریم پسندی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)