جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14010128285368 مصداق های نوشتار و تثبیت گفتمان پل ریکور در مثنوی معنوی
زهرا صابری نیا
فاطمه کوپا
فرهاد درودگریان
نرگس محمدی بدر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)