جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14030126285645 بررسی و تحلیل کتاب فارسی پایۀ هشتم بر اساس مبانی برنامه‎ی درسی زائد و پوچ
زهرا تازیکی
عباس خیر آبادی
حسین مومنی مهمویی
محمود فیروزی مقدم
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)