جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990202236687 بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی و تعلیمی گلستان سعدی و اندرزنامه‌های پهلوی
آوا توکلی اوجانی
حمیدرضا فرضی
مهین مسرت
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)