جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13991103261840 بازتاب باورهای عامه در فرهادنامه
سودا خورشیدی
عاتکه رسمی
رحمان مشتاق مهر
2 13991103261849 خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس نظریه‌‌ی استعاره‌ی مفهومی در سبک‌شناسی شناختی
ابراهیم محبی
مظاهر نیکخواه
محمد حکیم آذر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)